Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu izjavu kako biste razumeli kako prikupljamo i obrađujemo
Vaše lične podatke.
Politika privatnosti
DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD (u daljem tekstu „društvo“ ili „mi“) ovom Politikom
privatnosti, informiše korisnike usluga veb stranice i mobilne aplikacije “tablestar“ o podacima koje
prikupljamo prilikom Vaše posete veb stranice i mobilne aplikacije i objašnjava način njihovog
korišćenja i obrade.
Ukoliko naša veb stranica sadrži veze do drugih veb lokacija, naša Politika privatnosti se ne odnosi i
na te veb lokacije.
Saglasnost
Prihvatanje ove Politike privatnosti znači pristanak na obradu Vaših ličnih podataka od strane
društva DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
u svrhe opisane u nastavku.
Korišćenjem servisa veb stranice i mobilne aplikacije “tablestar“ dajete saglasnost na uslove ove
Politike privatnosti.
DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove
Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavešteni.
Imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost
obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
Rukovalac
Rukovalac je glavni odgovorni deo za obradu Vaših ličnih podataka i određuje načine i svrhu obrade.
U ovom slučaju, rukovalac podataka je:
DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD
11000 Beograd
Srbija
Email: office@tablestar.rs
Ukoliko niste saglasni da društvo DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD prikuplja, obrađuje ili
koristi lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka možete nam poslati zahtev za
obustavu obrade Vaših ličnih podataka na email: office@tablestar.rs. Ovo može ograničiti Vašu
mogućnost korišćenja naše usluge.
Vaša prava
Imate pravo da budete informisani o svojim ličnim podacima koje obrađuje DATAEDGE
CONSULTING DOO BEOGRAD bez naknade.
Takođe imate sledeća prava:
Pravo na pristup - Pravo na pristup Vašim podacima kao i informacijama o načinu na koji se
oni obrađuju.
Pravo na ispravku - Pravo da zatražite izmenu za svoje lične podatke.
Pravo na brisanje - Pravo da se zatraži brisanje ličnih podataka.
Pravo na ograničenje obrade - Pravo na traženje ograničenja obrade ličnih podataka.
Pravo na prenosivost podataka - Pravo na prenos ličnih podataka u mašinsko čitljivom
formatu.
Pravo na prigovor - Pravo na povlačenje saglasnosti kao i prigovor na obradu ličnih
podataka.
Automatizovano donošenje odluka - Pravo da se ne podležu odlukama zasnovanim isključivo
na automatskoj obradi podataka.
Pravo na pritužbu - svoju žalbu možete podneti nadzornom organu nadležnom za
DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD
Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, možete nas kontaktirati na: office@tablestar.rs
Nadležni nadzorni organ za DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD je:
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
Beograd 11120, Srbija
adresa: office@poverenik.rs
Kada, zašto i kako prikupljamo Vaše podatke
Da bismo uspešno pružali usluge, moramo prikupiti, obraditi i deliti Vaše lične podatke. U info polju
ispod možete videti koji nam lični podaci trebaju i u koje svrhe. Takođe možete videti pod kojim
uslovima delimo Vaše podatke sa trećim licima.
Molimo Vas da podelite sa nama samo one podatke o ličnosti koji su nužni za pružanje usluge.
U tabeli dole, naći ćete informaciju o tim podacima na transparentan, razumljiv i lako dostupan
način.
Podaci o ličnosti koje prikupljamo kada posećujete našu stranic
Da bismo uspešno obradili Vaš zahtev ili narudžbu, pružili uslugu, uspostavili kontakt ili
odgovorili na upit, potrebni su nam Vaše ime, prezime, adresa, email i broj telefona.
Moguće je da zatražimo i neke druge informacije u skladu sa zakonom i eventualnim
izmenama naše politike privatnosti koje budemo objavili na ovom sajtu.
Sakupljamo samo podatke koje vi dobrovoljno ostavite preko ponuđenih formi na sajtu.
Kada otvorite našu veb stranicu kako biste u budućnosti naručili, ali se ne registrujete, prikupljamo
sledeće podatke:
Kategorije
podataka
Objašnjenje
Podaci o
konekciji
Vreme posete stranice, datum, vreme zadržavanja stranice, izvor, odgovarajuća IP
adresa, ostale informacije o procesima.
Ove podatke prikupljamo isključivo da bi prikazali veb stranicu. Za obradu podataka koristimo samo
potrebne podatke koje obrađujemo u skladu sa zakonom, svodeći opseg podataka na osnovne.
Lični podaci koje prikupljamo kada posetite našu stranicu i registrujete se
Prilikom prikupljanja Vaših ličnih podataka želimo da prikupimo što je manje moguće. Vodimo se
politikom „manje je bolje“, a sve informacije koje prikupljamo imaju strogu i jasno definisanu svrhu.
U slučaju da ne želite samo da posetite naš veb servis, nego se želite prijaviti i videti prethodne
rezervacije, prikupićemo sledeće podatke o ličnosti:
Kategorije
podataka
Objašnjenje
Informacije o
nalogu
Korisničko ime, lozinka
Podaci o
konekciji
vreme, datum i trajanje korišćenja stranice, izvor, odgovarajuća IP adresa, ostale
informacije o procesu
Informacije o
komunikaciji
komentari, ocene, odgovor na komentare, komunikacija obavljena o našim
servisima
Ostale
informacije
informacije koje dobrovoljno delite s nama koristeći našu veb uslugu ili aplikaciju,
ali i informacije dobijene od društvenih mreža ili drugih javnih baza podataka
(npr. korisnički ID sa drugih platformi)
Ukoliko delite sa nama podatke o ličnosti drugog lica, morate imati prethodni pristanak tog lica.
Obavezni ste da obavestite lica čije podatke delite o obradi ličnih podataka koja su u skladu sa našim
Pravilima o privatnosti.
Lične podatke koje prikupljamo kada posetite našu stranicu, registrujete se i izvršite
rezervaciju ugostiteljske usluge
Ako želite da isprobate sve što nudimo, molimo Vas da se prijavite sa svojim podacima iz
korisničkog naloga. Prikupljeni podaci zavise od informacija koje delite sa nama. Da biste uspešno
izvršili rezervaciju, potrebno je da ispunite "obavezna polja" koja su data za osnovne informacije.
Bez ovih podataka ne možemo obraditi Vašu rezervaciju. Ne morate popuniti polja koja nisu
obavezna. Međutim, ukoliko odlučite da podelite takve informacije sa nama, pomoći ćete nam da
poboljšamo našu uslugu. Osnovni podaci koje prikupljamo su sledeće:
Kategorije podataka
Objašnjenje
Podaci o korisničkom nalogu
(neophodno za potrebe rezervacije
usluge)
ime, firma (neobavezno), adresa, telefonski broj i / ili adresa
e-pošte, datum rođenja
Informacije o nalogu
korisničko ime, korisnički ID, lozinku, nivo članstva korisnika
Informacije o komunikaciji
komentari, ocene ili komentari, komunikacija putem imejla
Informacije o vezi
vreme, datum i trajanje korišćenja veb lokacije, izvor,
odgovarajuća IP adresa, ostale informacije o procesu
Informacije o uređaju
ID uređaja, operativni sistem i odgovarajući identifikator
verzije ili drugih uređaja, podaci o geolokaciji
Informacije o rezervacijama
Istorija rezervacija
Ostale informacije
informacije koje dobrovoljno delite sa nama koristeći naš
sajt, aplikaciju itd.
Namena i definisana pravnog osnova
Vaše podatke o ličnosti prikupljamo samo kad je to neophodno. Prikupljanje podataka o ličnosti je
neophodno kako bismo Vam omogućili korišćenje naših servisa. Prikupljamo i obrađujemo podatke
u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Pristanak subjekta, pravne obaveze i opravdani interes predstavljaju pravne osnove na kojima
obrađujemo lične podatke naših korisnika. Svrhu i pravnu osnovu obrade podataka možete saznati u
info polju ispod:
Koja je svrha
Zašto u tu svrhu obrađujemo podatke
Proces
rezervacija
Vaši lični podaci se takođe obrađuju tokom procesa rezervacija. Kada izvršite
rezervaciju, informacije o Vašem nalogu se obrađuju. Rezervaciju prosleđujemo
ugostitelju i po korišćenju ugostiteljske usluge, o tome od ugostitelja dobiijamo
povratnu informaciju.
Kategorije ličnih podataka:
Informacije o nalogu
Podaci o konekciji
Informacije o komunikaciji
Informacije o uređaju
Informacije o rezervaciji
Ostale informacije
Pravni osnov:
Da bismo osigurali rezervaciju usluga i kontaktirali naše partnerske restorane,
moramo imati Vaše lične podatke (ispunjenje ugovora).
Sigurnost i
sprečavanje
prevare
Želimo da vam ponudimo najbolje korisničko iskustvo i zato verujemo da je naša
veza važna. Međutim, nije svaki posetilac dobronameran. Da bismo zaštitili našu
platformu i izbegli potencijalne rizike, moramo prikupiti lične informacije koje nam
pomažu u prepoznavanju potencijalnih pretnji. Takođe, čuvamo Vaše podatke
bezbednim.
Kategorije ličnih podataka:
Pristup informacijama
Podaci o konekciji
Pravni osnov:
Po zakonu smo dužni da zaštitimo Vaše podatke (u skladu sa zakonskom
obavezom) i zaštitimo naše društvo (legitimni interes).
Buduća obrada podataka prema legitimnom interesu
Obrada podataka zasnovana na legitimnom interesu je posebno važna za naše društvo u svrhu
bezbednosti informacija na mreži kao i za direktni marketing.
Vaše lične podatke koristimo u skladu sa našim legitimnim interesom, pod uslovom da ne
kompromitujemo Vaša prava i slobode. Da bismo uskladili naše interese sa Vašim pravima, uveli smo
prilagođene kontrole. Obrada podataka opisana ispod podvrgava se testiranju u četiri koraka kako
bi se osigurala Vaša prava i slobode. Kao deo testa u četiri koraka, prvo se potvrđuje da su
prikupljeni podaci (1. test ličnih podataka) lični podaci. Potom se testira da li je svrha zakonita (2.
test svrhe) i da li su lični podaci koji će se prikupljati u skladu sa principima prikupljanja podataka
(3. test potrebe). Na samom kraju, takođe testiramo ravnotežu interesa (4. test ravnoteže). Ako
smatramo da Vaše podatke možemo zaštititi od bilo kakvog rizika, obradićemo ih na pravnom
osnovu legitimnog interesa.
Objašnjenje
Slaćemo Vam pogodnosti putem vaučera, popusta i promocija, kao i upitnike
kako bismo poboljšali našu uslugu. Uvek možete zatražiti obustavu obrade Vaših
podataka u reklamne svrhe. Ako želite da prestanemo da vam šaljemo popuste
ili želite dodatne informacije, možete nam poslati poruku na: office@tablestar.rs.
Naš cilj je da sprečimo generičke biltene i nekontrolisane marketinške akcije. To
je razlog zbog kog biramo modele prilagođene Vašim interesima i kontaktiramo
Vas samo kad verujemo da će Vam se možda svideti određene informacije.
Ukoliko želite da prestanemo da obrađujemo Vaše podatke u reklamne svrhe ili
želite dodatne informacije, možete nam poslati mejl na: office@tablestar.rs.
U slučaju negativnog komentara upućenog ugostitelju, vezanog za kvalitet
usluge, partnerima (ugostiteljima) se pružaju određene informacije (korisničko
ime i broj telefona) sa ciljem da se reši prigovor upućen ugostitelju. Partner
(ugostitelj) obrađuje podatke na osnovu legitimnog interesa.
Da bismo poboljšali sopstvenu uslugu, prikupljamo različite podatke koje nije
moguće povezati sa Vama ili Vašim profilom. Ove informacije nam pomažu da
poboljšamo Vaše iskustvo vezano za oglase koji Vam se prikazuju.
Ukoliko se dogodi spajanje s drugim privrednim društvom ili je naše društvo
stekne udele u drugom pravnom licu, mi ćemo preneti Vaše podatke tom
društvu. Naravno, tražićemo od društva da uskladi obradu Vaših podataka sa
Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Ukoliko se odlučite da dobrovoljno podelite sa nama informacije koje nisu
obavezne, pomažete nam da poboljšamo našu uslugu. Ovo su informacije koje
nam dajete kada posetite našu veb stranicu ili mobilnu aplikaciju, ali i druge
izvore kao što su društvene mreže ili druge javne baze podataka (npr. Korisnički
ID na drugim platformama)
Da bismo Vam ponudili najbolje korisničko iskustvo, redovno merimo stopu
uspeha marketinških metoda kao i potencijalne uzroke neuspelih marketinških
aktivnosti.
Kada ćemo izbrisati vaše podatke?
Izbrisaćemo Vaše lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, čim njihova svrha
bude ispunjena. Zavisno od svrhe obrade podataka, primjenjuju se različita pravila za brisanje
podataka. Prikupljene informacije takođe ukazuju na pravilo brisanja. Kada istekne rok zadržavanja,
sačuvani podaci biće izbrisani.
Možete zatražiti da izbrišemo Vaše lične podatke tako što ćete nam poslati imejl. Ukoliko ne zatražite
brisanje vaših podataka, izbrisaćemo ih deset godina nakon njihovog prikupljanja.
Izbrisaćemo Vaš nalog ukoliko ostane neaktivan duže od deset godina. Prvo ćemo Vas obavestiti o
predstojećem brisanju putem imejla, na adresu iz Vašeg naloga na našem servisu.
Uprkos zahtevu za brisanje podataka, zbog zakonskih odredbi dužni smo da ih čuvamo.
Pored naših pravila za brisanje podataka, postoje i periodi zadržavanja podataka, kojih se takođe
moramo pridržavati. Na primer, podaci koji se odnose na porez moraju se čuvati šest do deset
godina, a u nekim slučajevima i duže. Specifični periodi zadržavanja zavise od lokalnih zakonskih
zahteva.
Sa kim delimo Vaše podatke?
U ovom odeljku želimo da Vas obavestimo sa kim i pod kojim uslovima delimo Vaše podatke. Naš cilj
je da Vaše podatke delimo trećim stranama na način koji je Vama transparentan.
Koje treće strane imaju pristup Vašim ličnim podacima?
Nikada nećemo deliti vaše podatke neovlašćenim trećim licima. Dok sarađujemo sa određenim
provajderima kao deo našeg poslovanja, pružamo im ograničen i strogo nadziran pristup Vašim
ličnim podacima. Pre slanja ličnih podataka našim partnerima na obradu, svaka kompanija će biti
pojedinačno proverena. Svi provajderi ličnih podataka moraju ispunjavati uslove pravne zaštite
podataka i moraju, uz validne dokaze, dokazati potrebni nivo zaštite ličnih podataka.
U tabeli ispod želimo da Vas transparentno i jasno obavestimo o svim trećim licima koji primaju
informacije od nas i razlozima za deljenje Vaših ličnih podataka:
Primalac
podataka
Razlozi
Spoljni provajderi
usluga
Članovi DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD komuniciraju sa eksternim
pružaocima ugostiteljskih usluga. Eksterni provajderi usluga podržavaju naše
poslovne aktivnosti ocenjivanjem i unapređivanjem naših marketinških
kampanja, pružanjem personalizovanog oglašavanja, pružanjem IT rešenja i
obavljanjem revizija.
Članovi DATAEDGE
CONSULTING DOO
BEOGRAD
Uvek se trudimo da svoje resurse koristimo efikasno, što u ovom kontekstu
znači da ohrabrujemo jedni druge da poboljšamo obradu podataka. S obzirom
da se lične informacije obrađuju, želimo da Vas obavestimo da određeni
zaposleni spoljni provajderi usluga takođe mogu imati ograničen pristup našoj
bazi podataka.
Nudimo zajednički sadržaj i usluge koji uključuju tehničku podršku za naše
sisteme.
Nećete dobijati biltene ili drugi promotivni materijal od naših partnera.
Advokati i Državni
organi
Nažalost, može se dogoditi da neki naši korisnici ili provajderi usluga ne
postupaju pošteno i možda žele da nam naštete. U takvim slučajevima nismo
samo zakonom obavezni da pružimo lične podatke nadležnim organima, već je
i naš legitimni interes da izbegnemo štetu i pokrenemo parnicu.
Metrike
Da bismo Vam kontinuirano pružali najbolje korisničko iskustvo, redovno
ocenjujemo uspeh ili potencijalne uzroke neuspelih marketinških mera. Zato
analiziramo, na primer, otvaranje naših brošura i samog sadržaja.
Ostale informacije
Informacije koje nam dajete dobrovoljno dok koristite veb stranicu, aplikaciju
ili povezane aktivnosti, ali i iz drugih izvora kao što su društvene mreže ili
druge (javne) baze podataka (npr. ID korisnika drugih platformi)
U koje zemlje prenosimo Vaše podatke?
Neki provajderi koji mogu imati pristup Vašim ličnim podacima nalaze se u stranim zemljama,
prvenstveno u EU ili su uključeni u zemlje članice Konvencije Saveta Evrope 108. Prenos podataka u
te zemlje zasniva se na zadatom nivou zaštite ličnih podataka koja se primenjuje u ovim zemljama, u
skladu sa zakonom.
Ako se pojedini procesori nalaze izvan pomenute grupe zemalja, prenos podataka bio bi moguć
samo pod odredbama člana 65 propisa LPPC koji regulišu prenos pod odgovarajućim zaštitnim
merama.
Informacije o kolačićima
Definicija kolačića i koje kolačiće koristimo
Da bismo posete našoj veb stranici učinili atraktivnom i optimizirali upotrebu nekih funkcija,
koristimo tzv. kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke sačuvane u Vašem pregledaču. Neki
kolačići se brišu nakon što istekne sesija pregledača ili nakon što se pregledač zatvori (naziva
sesijski kolačići). Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima i mogu se koristiti za identifikaciju
sledeći put kada posetite našu veb stranicu (trajni kolačići). U okviru pregledača možete da
omogućite opciju da budete informisani o podešavanjima kolačića i da odlučite da li da prihvatite ili
odbijete kolačiće u određenim situacijama ili svaki put kada posetite veb stranicu. Blokiranje
kolačića može ograničiti funkcionalnost naše veb stranice.
Koje kategorije kolačića postoje
Obavezni kolačići su potrebni jer vam omogućavaju navigaciju i korišćenje veb stranice i njenih
funkcija. Bez ovih kolačića ne može se garantovati funkcionalnost veb stranice. Funkcionalnost veb
stranice uključuje sve radnje na veb stranici (npr. Unos teksta), pa čak i navigaciju na veb stranici.
Funkcionalni kolačići omogućavaju veb stranici da čuva prethodno unete podatke (npr. Korisničko
ime, jezik ili lokaciju) i poboljšavaju mogućnost pružanja boljeg kvaliteta usluge. Ovi kolačići
prikupljaju anonimne podatke i ne mogu Vas pratiti na drugim veb stranicama.
Kolačići performansi prikupljaju informacije o Vašem korišćenju veb stranice - npr. koje naše veb
stranice korisnik često posećuje i ako ikada primi poruke o grešci na našem veb servisu. Ovi kolačići
ne čuvaju podatke o identitetu korisnika. Prikupljene informacije su sumirane (grupisane) i
anonimne. Ovi kolačići se koriste isključivo u svrhu poboljšanja rada veb stranice i radi pružanja
boljeg korisničkog iskustva.
Kolačići u marketinške svrhe koriste se za ciljano oglašavanje prilagođeno korisniku i njegovim
interesima. Koriste se za ograničavanje oglasa i merenje efikasnosti reklamnih kampanja. Oni beleže
Vašu posetu veb stranici. Ove informacije mogu se deliti sa trećim licima (kao što su oglašivači) u
svrhu poboljšanja ciljanja marketinga i oglašavanja.
Žalbe na upotrebu kolačića
Ukoliko ne želite da DATAEDGE CONSULTING DOO BEOGRAD sačuva informacije o Vašoj poseti
našoj veb stranici, možete da odustanete. Ukoliko ne želite da koristite kolačiće, možete isključiti
ovu opciju u svom pregledaču. Ukoliko izbrišete kolačiće ili koristite druge pretraživače, potrebno je
da ih ponovo isključite na svakom pojedinačnom pregledaču ili uređaju.
Kolačići treće strane
Google AdWords
Koristimo Google AdWords kolačiće za praćenje konverzija. Google AdWords je usluga Google
Analytics service (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Kada
pristupite našoj veb stranici putem Google oglasa, Google AdWords će na Vaš uređaj postaviti kolačić
(„kolačić za preusmeravanje“ - kolačić sa performansama). Ovaj kolačić ističe nakon 30 dana i neće
čuvati lične podatke. Ako kolačić nije istekao tokom posete određenoj stranici, možemo utvrditi da li
je posetilac kliknuo na oglas i da li je Google preusmerio korisnika na našu veb stranicu. Svaki
oglašivač ima različite kolačiće. Iz tog razloga se kolačići ne mogu pratiti preko veb stranice
oglašavača. Informacije prikupljene putem kolačića koriste se za kreiranje statističkih podataka o
konverzijama za korisnike AdWords-a. Oglašivači će videti ukupan broj korisnika koji su kliknuli na
njihov oglas i videće koliko je korisnika preusmereno na stranicu sa praćenjem konverzija sa
obeleženim podacima. Oglašivači neće imati informacije za identifikaciju korisnika. Ukoliko ne želite
da učestvujete u ovom procesu, kolačiće možete blokirati preko postavke koja onemogućava
automatske kolačiće. Kolačiće za praćenje konverzija možete onemogućiti tako što ćete blokirati
kolačiće na vašem pregledaču na "googleadservices.com".
Google Analytics
Preko Google AdWords takođe sarađujemo sa Google Analytics. To je analitička usluga kompanije
Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Informacije
koje dobijamo putem kolačića Google Analytics pružaju nam informacije o tome kako koristite našu
veb stranicu i obično se prenose i skladište na Google serveru u Sjedinjenim Državama. Opcija
anonimnosti IP adrese aktivna je na našoj veb stranici tako da je IP adresa korisnika unutar EU i u
drugim zemljama na koje se obvezuje Ugovor o evropskom ekonomskom prostoru zaštićena. Samo u
izuzetnim slučajevima cela IP adresa biće poslata Google serveru (u SAD) gde će biti skraćena.
Google će te podatke koristiti za procenu Vaše upotrebe naše veb stranice, prikupljanje izveštaja o
Vašim aktivnostima i nadgedanje veb stranica drugih usluga. IP adresa dostupna Google Analytics-u
neće biti povezana sa drugim Google podacima. Imate mogućnost da prestanete da čuvate kolačiće u
podešavanjima Vašeg pregledača, ali moramo vas obavestiti da u ovom slučaju možda nećete moći
da koristite sve funkcije veb stranice.
Takođe možete sprečiti Google da prikuplja i obrađuje podatke generisane ovim kolačićem kada
koristite našu veb stranicu (uključujući Vašu IP adresu) instaliranjem dodatka za pregledač koji je
dostupan na ovoj vezi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
Facebook tool za ponovno pronalaženje korisnika
Alat stranice za ponovno ciljanje kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA
94304, USA; “Facebook”) koristi se ako ste korisnik Facebook-a. Ovaj alat će proizvesti
identifikacioni broj koji će biti poslat Facebook-u na analizu u marketinške svrhe. S druge strane,
šifriramo vašu e-mail adresu i šaljemo je Facebook-u u šifriranom obliku. Prepoznavanjem kolačića i
prenošenjem šifrovanih informacija, Facebook će Vam dostaviti preporuke ciljanog proizvoda u
obliku personalizovanog oglasa.
Opcija za prestanak korišćenja Facebook alata na
linku: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences .
Pravo na izmene
Zadržavamo pravo na promenu Politike privatnosti u skladu sa zakonskim odredbama.
Obaveštavaćemo Vas o svim važnim promenama, kao što su promene u svrhu obrade ličnih
podataka ili u slučaju da integrišemo nove svrhe.
Završne odredbe
Zaštita vaših ličnih podataka za nas je od najveće važnosti. Da bismo zaštitili Vaše lične podatke,
uspostavljamo određene tehničke i organizacione mere. Imajte na umu da ste vlasnik svojih
podataka i što manje informacija delite, više kontrole imate. Na primer, ako želite da ostanete
anonimni i ne želite da mi ili naši provajderi usluga analiziramo Vaše lične podatke i aktivnosti,
možete da promenite podešavanja u svom pregledaču. Ukoliko ne podesite podešavanja, mnogi
provajderi će dobiti informacije koje delite sa nama. U retkim slučajevima će se kreirati
personalizovana referenca, ali uvek možete da pređete u "Incognito mode" za Google Chrome ili u
"Private mode" u Vašem Firefox pregledniku.